Wniosek o zapewnienie dostępności


Instrukcja wypełniania

Wypełnij ten wniosek, jeżeli potrzebujesz zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Na podstawie przesłanych danych podmiot publiczny ustali Twoje prawo do żądania dostępności i je zrealizuje lub zapewni dostęp alternatywny. Wniosek możesz także wykorzystać do zgłoszenia dotyczącego zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej NFOŚiGW, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

  1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI.
  2. Wypełnij wszystkie pola.
  3. We wniosku podaj swoje dane kontaktowe oraz sposób w jaki chcesz uzyskać odpowiedź na złożony wniosek, a także możesz wskazać alternatywny sposób dostępu.

Twoje dane


Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jako (zaznacz jedną z poniższych możliwości):


Zakres wniosku


1. Jako barierę w dostępności wskazuję:*

Napisz, dlaczego jest Ci trudno skorzystać z podmiotu publicznego. Możesz wskazać kilka barier.

2. Proszę, aby zapewnili mi Państwo dostępność:*

Napisz, dlaczego potrzebujesz zapewnienia przez podmiot publiczny dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej.

3. Proszę o zapewnienie dostępności poprzez:*

Wypełnij jeżeli chcesz, żeby podmiot publiczny zapewnił dostępność w określony sposób.

Sposób kontaktu*Data i podpis*